วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การพัฒนาชุมชนหมายถึงอะไร

การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาความคิด ความสามารถของประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่น ช่วยเหลือตนเอง เพื่อบ้าน และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือของราษฎรและภาครัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น